Tak żegnaliśmy stary 2014 i witaliśmy nowy 2015 rok.